Albanski naučni institut održao godišnju konferenciju

Извор: Викиновости


7. септембар 2009.
Tirana/ Albanija

Četvrta godišnja konferencija susreta Instituta albanskih naučnika (IAS) održana je od 30. avgusta do 2. septembra na Univerzitetu Tetovo u Skoplju. Konferencija pod nazivom "Albanski naučnici u tokovima svetske nauke", bila je usmerena na iskustva naučnih institucija u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu koji traže za bolju koordinaciju, kao i za povećanje efikasnosti i produktivnosti.

Konferencija je bila podeljena na sekcije kao što su albanologija, pravne nauke, poljoprivredne nauke i nauka o zaštiti životne sredine, prirodne nauke, medicinske i zdravstvene nauke, tehničke nauke i informativnu tehnologiju (IT), socijalne nauke i međunarodne projekte.

IAS organizuje godišnje sastanke da bi "predstavio i promovisao većinu najnovijih otkrića svojih članova i istraživača koji nisu Albanci, naučnika i eksperata, kao i da bi jačao saradnju između albanskih naučnika koji žive širom sveta", navodi se na internet strani.

Tri prethodne godišnje konferencije IAS-a održane su u Prištini i dva puta i Tirani, prvo 2006. godine, a onda ponovo dve godine kasnije.

IAS je 2002. godine osnovao doktor Nikolas Ćafoku, sadašnji direktor NPO.

"Tokom perioda januar 2005 -- novembar 2006, grupa albanskih naučnika koji žive u inostranstvu [članovi Foruma albanskih naučnika] intenzivno je radila na razvoju platforme i uspostavljanju Instituta albanskih naučnika", ukazuje se na internet strani grupe.

IAS čine naučnici iz albanske dijaspore, uglavnom školovani i obučavani u inostranstvu, koji su se dobrovoljno odlučili da udruže snage sa svojim kolegama koje žive u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu da bi "doprineli društvenom i ekonomskom napretku" u regionu.

Prema podacima sa interent strane, neki od ciljeva instituta su "podrška razvoju i unapređivanju obrazovnog sistema na univerzitetima i postdiplomskim studijama ", "o", i "t".

Grupa je objavila tru publikacije: "Izlaz -- Pristupanje nauci", "Delovanje -- Rasprave na Međunarodnim godišnjim sastancima Instituta albanskih naučnika" i "Albanski žurnal pravnih studija".

Извор[уреди]