Заседало Градско веће

Извор: Викиновости

9. април 2010.
Крагујевац/ Србија

Чланови Градског већа на данашњој 152. седници разматрали су и прихватили Извештаје о пословању Предузећа за изградњу града, Градске стамбене Агенције, Дирекције за урбанизам и Радио телевизије Крагујевац и упутили их Скупштини града на разматрање и усвајање.

Дата је и сагласност на одлуке о покрићу губитака РТК, СЦ Младост и Јавно стамбеног предузећа који ће бити покривени, у првом случају на терет сопствених прихода у 2010. години, у случају СЦ Младост из законских резерви које су део капитала, а код ЈСП из ревалоризационих резерви предузећа. Чланови Градског већа усвојили су и Одлуку о остваривању права на превоз у јавном саобраћају ученика и запослених у основним и средњим школама којом ће, поред досадашњих корисника, ово право моћи да користе и деца и њихови пратиоци ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км од седишта Установе.

Прихваћен је и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Крагујевца за 2010.годину.Чланови Градског већа разматрали су и усвојили Правилник о условима и начину обављања комуналне делатности постављања рекламних паноа као и измене Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама. Одлуком Градског већа град Крагујевац ће у овој години финансијски, тачније са 1,2 милиона динара подржати активности Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља.

На данашњој седници разматран је и предлог решења о цени услуга целодневног боравка деце у Установи за децу Нада Наумовић. Према речима Славице Савељић, члана Градског већа, утврђује се економска цена услуга целодневног боравка деце, у трајању од 11 сати дневно, у износу од 12 865 динара по детету на месечном нивоу. За родитељи се ништа не мења, односно цене остају на досадашњем нивоу и крећу се, у зависности од примања родитеља, од 2 580 до 11 000 динара. Славица Савељић је рекла и да највишу цену од 11 хиљада динара месечно плаћа око 2% родитеља и подсетила да се цена боравка у крагујевачким обдаништима за свако друго дете умањује за 20% док свако треће дете борави бесплатно.

Извор[уреди]