Zasedalo Gradsko veće

Izvor: Викиновости

9. april 2010.
Kragujevac/ Srbija

Članovi Gradskog veća na današnjoj 152. sednici razmatrali su i prihvatili Izveštaje o poslovanju Preduzeća za izgradnju grada, Gradske stambene Agencije, Direkcije za urbanizam i Radio televizije Kragujevac i uputili ih Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Data je i saglasnost na odluke o pokriću gubitaka RTK, SC Mladost i Javno stambenog preduzeća koji će biti pokriveni, u prvom slučaju na teret sopstvenih prihoda u 2010. godini, u slučaju SC Mladost iz zakonskih rezervi koje su deo kapitala, a kod JSP iz revalorizacionih rezervi preduzeća. Članovi Gradskog veća usvojili su i Odluku o ostvarivanju prava na prevoz u javnom saobraćaju učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama kojom će, pored dosadašnjih korisnika, ovo pravo moći da koriste i deca i njihovi pratioci radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km od sedišta Ustanove.

Prihvaćen je i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca za 2010.godinu.Članovi Gradskog veća razmatrali su i usvojili Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti postavljanja reklamnih panoa kao i izmene Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama. Odlukom Gradskog veća grad Kragujevac će u ovoj godini finansijski, tačnije sa 1,2 miliona dinara podržati aktivnosti Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Na današnjoj sednici razmatran je i predlog rešenja o ceni usluga celodnevnog boravka dece u Ustanovi za decu Nada Naumović. Prema rečima Slavice Saveljić, člana Gradskog veća, utvrđuje se ekonomska cena usluga celodnevnog boravka dece, u trajanju od 11 sati dnevno, u iznosu od 12 865 dinara po detetu na mesečnom nivou. Za roditelji se ništa ne menja, odnosno cene ostaju na dosadašnjem nivou i kreću se, u zavisnosti od primanja roditelja, od 2 580 do 11 000 dinara. Slavica Saveljić je rekla i da najvišu cenu od 11 hiljada dinara mesečno plaća oko 2% roditelja i podsetila da se cena boravka u kragujevačkim obdaništima za svako drugo dete umanjuje za 20% dok svako treće dete boravi besplatno.

Izvor[uredi]