Београд: Подношење захтева за остваривање права на једнократно новчано давање запосленој породиљи

Извор: Викиновости
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

9. април 2010.
Београд/ Србија

Одлуком Скупштине града о допуни Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда установљен је нови облик заштите – право на једнократно новчано давање запосленој породиљи. Ову једнократну помоћ, у износу од 25.000 динара, запослена породиља може остварити за свако дете рођено после 31. марта ове године. Захтеве за остваривање права на једнократно новчано давање запослена и незапослена породиља подноси у згради Градске управе у Тиршовој 1, сваког радног дана од 8 до 17 сати.

Ово право запослена породиља може остварити само ако је укупни месечни приход по члану породице, укључујући и новорођено дете – децу, остварен шест месеци пре подношења захтева, мањи од 10.000 динара. У приходе породице урачунавају се зараде, накнаде зарада, пензије и инвалиднине. За лица која самостално обављају делатност као месечни приход узима се основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање.

Право на једнократно новчано давање запослена породиља остварује на основу захтева који мора поднети у року од три месеца од рођења детета. Уз захтев се прилаже и извод из матичне књиге рођених за дете – децу (фотокопије), лична карта (фотокопија), извод из матичне књиге венчаних (фотокопија), пријава пребивалишта за ванбрачног партнера или фотокопија личне карте; потврда о приходу запослене породиље, њеног супруга или ванбрачног партнера исплаћеном у шест месеци који претходе месецу у коме је захтев поднет, као и извод из матичне евиденције Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања – за незапосленог супруга, односно ванбрачног партнера.

Запослена породиља, као и она која има статус интерно расељеног лица са Косова и Метохије, ово право може остварити под условом да има пријављено пребивалиште у Београду најкасније до 31. децембра 2009. године. Овај услов важи и за остваривање права на једнократно новчано давање незапосленој породиљи чије је дете рођено после 31. марта 2010. године. Услов у погледу пребивалишта, односно боравишта примењује се и за запослене труднице при остваривању накнаде у висини од 35 одсто за време привремене спречености за рад због болести или компликација у вези с трудноћом, за преостали период боловања.

Извор[уреди]