Београд: Општина Звездара помаже избегла и расељена лица

Извор: Викиновости


4. фебруар 2010.
Београд/ Србија

У сарадњи с Комесаријатом за избеглице и расељена лица, општина Звездара обезбедила је средства за помоћ у грађевинском материјалу за побољшање основних услова становања избеглих и интерно расељених лица на својој територији.

Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу општине Звездара упутила је јавни позив за учешће у додели пакета грађевинског материјала. Право на помоћ могу да остваре породице избеглица, лица која су укинула избеглички статус и интерно расељена лица у неадекватном смештају на територији Звездаре.

Подносиоци захтева и чланови породичног домаћинства треба да испуне следеће услове: да имају избеглички статус, решење о укидању избегличког статуса или да су регистровани као интерно расељена лица; да пребивају у неадекватном смештају; да су држављани Републике Србије или да су поднели захтев за пријем; да не поседују другу непокретност у Србији; да нису укључени у неки други пројекат за решавање стамбених проблема; да нису повратници из миграције у треће земље; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, да имовину нису отуђили или је заменили у држави порекла или у другој држави, чиме су могли да задовоље стамбене потребе; да поседују плац са започетом градњом и дозволу, или да је дотична непокретност у процесу легализације.

Јавни позив с прецизним условима и доказима које треба поднети налази се на званичном сајту општине Звездара www.zvezdara.org.rs, као и на огласној табли у Управној згради општине у Булевару краља Александра 77.

Информације се могу добити и путем телефона 3405-681, као и путем електронске поште на адресу info@zvezdara.org.rs.

Захтев за доделу грађевинског материјала с потребном документацијом подноси се на адресу Градска општина Звездара, Повереник за избеглице, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр.77, преко писарнице или поште. Уз захтев је неопходно доставити и контакт телефон.

Рок за подношење захтева је 15 дана, почев од 5. фебруара, који се рачуна као дан објављивања јавног позива.

Извор[уреди]