Beograd: Opština Zvezdara pomaže izbegla i raseljena lica

Izvor: Викиновости


4. februar 2010.
Beograd/ Srbija

U saradnji s Komesarijatom za izbeglice i raseljena lica, opština Zvezdara obezbedila je sredstva za pomoć u građevinskom materijalu za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica na svojoj teritoriji.

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu opštine Zvezdara uputila je javni poziv za učešće u dodeli paketa građevinskog materijala. Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica, lica koja su ukinula izbeglički status i interno raseljena lica u neadekvatnom smeštaju na teritoriji Zvezdare.

Podnosioci zahteva i članovi porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove: da imaju izbeglički status, rešenje o ukidanju izbegličkog statusa ili da su registrovani kao interno raseljena lica; da prebivaju u neadekvatnom smeštaju; da su državljani Republike Srbije ili da su podneli zahtev za prijem; da ne poseduju drugu nepokretnost u Srbiji; da nisu uključeni u neki drugi projekat za rešavanje stambenih problema; da nisu povratnici iz migracije u treće zemlje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, da imovinu nisu otuđili ili je zamenili u državi porekla ili u drugoj državi, čime su mogli da zadovolje stambene potrebe; da poseduju plac sa započetom gradnjom i dozvolu, ili da je dotična nepokretnost u procesu legalizacije.

Javni poziv s preciznim uslovima i dokazima koje treba podneti nalazi se na zvaničnom sajtu opštine Zvezdara www.zvezdara.org.rs, kao i na oglasnoj tabli u Upravnoj zgradi opštine u Bulevaru kralja Aleksandra 77.

Informacije se mogu dobiti i putem telefona 3405-681, kao i putem elektronske pošte na adresu info@zvezdara.org.rs.

Zahtev za dodelu građevinskog materijala s potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu Gradska opština Zvezdara, Poverenik za izbeglice, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.77, preko pisarnice ili pošte. Uz zahtev je neophodno dostaviti i kontakt telefon.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana, počev od 5. februara, koji se računa kao dan objavljivanja javnog poziva.

Izvor[uredi]