Beograd: Unapređenje kvaliteta usluga „Stambenog” u 2010. godini

Izvor: Викиновости


12. januar 2010.
Beograd/ Srbija

U protekloj godini radnici „JP „Gradsko stambeno” obavili su više od 70 hiljada servisa i 49 velikih remonta na liftovima, rekonstruisali 37 krovova u Beogradu, a oprano je više od 80 miliona kvadratnih metara zajedničkih delova zgrada. Izvršeno je oko pet hiljada manjih popravki krovova, oluka, trotoara, kao i 14 hiljada popravki na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama.

– Veoma smo ponosni i na naš projekat u ulici Matice srpske 60-66, kojim smo otpočeli rešavanje višedecenijskih problema sa prokišnjavanjem u nekoliko desetina beogradskih stambenih zgrada za koje su odgovorne građevinske kompanije koje su danas u stečaju. Protiv ovih preduzeća „Stambeno” je u ime i za račun stanara vodilo i dobilo sudske sporove. Da bismo trajno i u interesu ugroženih građana rešili problem, odlučili smo da iz svojih sredstava izdvojimo više od 13 miliona dinara za radove na zgradi u ulici Matice srpske, a u narednom periodu nastavićemo i sa pripremama za radove na ostalim ugroženim zgradama – rekao je Slobodan Miljković, direktor JP „Gradsko stambeno”.

Jedan od najvažnijih projekata pokrenut u 2009. godini je implementacija „Oracle e-Business Suite”, paketa poslovnih aplikacija koji bi trebalo da bude završen u drugoj polovini 2011. godine. Na ovaj način će „Stambeno” u svojoj evidenciji za svaku zgradu imati elektronski karton, na kojem će biti beležene sve prijave građana, a ujedno će se preko elektronskog kartona zgrade pratiti vrsta, kvalitet i garantni rok izvedenih radova.

U narednom periodu i dalje će se raditi na unapređenju kvaliteta usluga, pojednostavljivanju procedura i skraćivanju vremena za otklanjanje problema, što je od vitalnog interesa za korisnike usluga, kažu u „Gradskom stambenom”.

Izvor[uredi]