RBV da pripremi program za višak zaposlenih

Извор: Викиновости


20. decembar 2012.
Novi Sad/ Srbija (Beta) Vlada Vojvodine u četvrtak je dala saglasnost Razvojnoj banci Vojvodine (RBV) da pripremi program rešavanja viška zaposlenih sa radnim odnosom na neodređeno vreme i dostavi ga pokrajinskoj vladi na saglasnost.

Odlukom vlade RBV se obavezuje da sačini Predlog optimalnog broja zaposlenih sa potrebnim kvalifikacijama, koje će preuzeti novoosnovani Razvojni fond Vojvodine, u skladu sa poslovima koje će taj fond preuzeti.

Vlada Vojvodine je obavezala RBV da, nakon izbora banke koja će je preuzeti, omogući toj banci preuzimanje određenog broja zaposlenih za koje je banka zainteresovana.

Nakon što banka i Razvojni fond Vojvodine preuzmu deo zaposlenih, RBV je dužna da donese i Program rešavanja viška zaposlenih i dostavi ga na saglasnost potpisnicima Sporazuma o prenosu imovine i obaveza RBV.

Programom rešavanja viška zaposlenih RBV je obavezna da isplanira i isplatu otpremnina u skladu sa odredbama Zakona o radu, koja bi se izvršila kad se steknu svi uslovi, vodeći računa da se ne ugrozi likvidnost banke pre postupka prenosa na Razvojni fond i banku preuzimaoca.

Izvor[уреди]