Postupak za razrešenje Zorane Marković

Извор: Викиновости


23. oktobar 2012.
Beograd/ Srbija (Beta) Odbor Agencije za borbu protiv korupcije pokrenuo je postupak za razrešenje direktorke Agencije Zorane Marković zbog sumnje da je narušila ugled tog nezavisnog tela, saopštio je u utorak Odbor.

Postupak je pokrenut i zbog sumnje da je Zorana Marković povredila odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i da je nesavesno vršila funkiciju.

Zorani Marković je uručen zaključak o pokretanju postupka za utvrđivanje da li postoje razlozi za razrešenje, koji je jednoglasno usvojen na sednici Odbora 16. oktobra ove godine.

U saopštenju se navodi da će, u skladu sa Zakonom i Poslovnikom, Odbor predlog za razrešenje razmatrati po isteku roka od 15 dana, na kojoj će direktorka imati priliku da se izjasni o predlogu i da iznese stavove ili dokaze koji govore u prilog njenog izjašnjenja.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije bira se na javnom konkursu koji raspisuje Odbor Agencije, na mandat od pet godina, s tim što jedno lice može da bude birano najviše dva puta.

Za direktora može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen pravni fakultet i najmanje devet godina radnog iskustva i nije osuđeno za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije direktora.

Direktor ne može da bude član političke stranke, odnosno političkog subjekta i podleže istim obavezama i zabranama koje se po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije odnose na funkcionere.

Izvor[уреди]