Partnerskim radom do inkluzivne zajednice

Извор: Викиновости

4. novembar 2014.
Београд-  (PRobjave) - Potreba za zајеdničkim radom rоditеlјa i nаstаvnikа nа pоbоlјšаnju uslоvа dа kvаlitеtnо i prаvеdnо оbrаzоvаnjе budе dоstupnо svаkоm dеtеtu, kao i otvaranje dijaloga o različitim ulogama roditelja, dece, nastavnog kadra, predstavnika lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i medija u izgradnji inkluzivne zajednice, osnovni su zaključci su konferencije Uspostavljanje partnerstva na unapređivanju mogućnosti da kvalitetno i pravedno obrazovanje bude dostupno svakom detetu, koja je u organizaciji Fоndа zа оtvоrеnо društvо, Cеntra zа intеrаktivnu pеdаgоgiјu (CIP) i Cеntra zа оbrаzоvnе pоlitikе održana u beogradskom hotelu Park.

„Verujemo da je došao trenutak da se zapitamo ko su sve akteri koji učestvuju u obrazovnom sistem, da se pomerimo od osećanja nemoći i okrenemo prihvatanju dela odgvornosti. Nastavnici, roditelji, lokalna zajednica, mediji, svi imaju svoju ulogu i odgovornos“t, rekla je Tatjana Stojić, koordinatorka programa opšteg obrazovanja u Fondu za otvoreno društvo Srbija i dodala: „Fond za otvoreno društvo bavio se obezbeđivanjem jednakih prava na obrazovanje za svu decu, nastavničkim i roditeljskim horizontalnim učenjem i samoorganizovanjem i želimo da oni taj deo odgovrnosti i moći preuzmu, ali i da na tome počnemo da radimo zajedno.“

Da bi bilo osigurano da kvalitetno i pravedno obrazovanje bude dostupno svakom detetu, kao i jednaka uključenost, bez obzira na socijalni status, fizičke, mentalne i druge karakteristike, neophodno je da svako preuzme svoj deo odgovornosti i iskoristi svoje zakonom zagarantovane mogućnosti, složili su se gotovo svi učesnici konferencije.

„Mi radimo sa svima koji žele da doprinesu uvođenju stvarnih sistemskih promena koje su neophodne kako bismo imali istinski inkluzivno društvo. Zato smo još 2001. godine, osnovali organizaciju „Inkluzivna rešenja" kako bismo promovisali važnost socijalne i obrazovne inkluzije dece i odraslih sa smetanjam u razvoju i invaliditetom,“ istakao je g. Derek Wilson, koosnivač i jedan od direktora organizacije „Inkluzivna rešenja“ i naglasio da je: „Inkluzivno obrazovanje važno jer doprinosi stvaranju mogućnosti da svi mi imamo dobar život.“

Partnerstvo između roditelja i nastavnika, ali i lokalnih vlasti, civilnog društva i medija stvara se mogućnost za zajedničko razumevanja uključenosti i nediskriminacije u obazovanju i otvaraju vrata boljem razumevanju vrednosti socijalne i obrazovne inkluzije u Srbiji.

Извор[уреди]