Пређи на садржај

Корисничка права

Избор корисника  
Приказ корисничких групаКорисничка права корисника Kizule (разговор | доприноси)

Члан: Аутоматски патролирани, Патролери, Враћачи

Подразумевани члан: Аутоматски потврђени корисници

Дневник корисничких права

 • 21:48, 21. март 2023. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из администратор интерфејса у патролер, аутопатролер и враћач
 • 10:48, 3. март 2019. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из аутопатролер, бирократа, администратор интерфејса, патролер, враћач и администратор у бирократа, администратор интерфејса и администратор (Uklonjena redudantna prava)
 • 21:59, 2. март 2019. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из аутопатролер, администратор интерфејса, патролер, враћач и администратор у аутопатролер, администратор интерфејса, патролер, враћач, администратор и бирократа
 • 19:47, 25. јануар 2019. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у аутопатролер, администратор интерфејса, патролер, враћач и администратор (честитам)
 • 18:09, 19. јануар 2019. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бот (привремено, до 18:48, 19. јануар 2019.), администратор (привремено, до 12:22, 25. јануар 2019.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у администратор (привремено, до 12:22, 25. јануар 2019.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач
 • 17:48, 19. јануар 2019. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из администратор (привремено, до 12:22, 25. јануар 2019.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у администратор (привремено, до 12:22, 25. јануар 2019.), бот (привремено, до 18:48, 19. јануар 2019.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач
 • 12:22, 11. јануар 2019. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у администратор (привремено, до 12:22, 25. јануар 2019.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач
 • 06:43, 18. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), администратор (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), аутопатролер, бот, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), администратор (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач (Uklonio bota)
 • 21:33, 16. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), администратор (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), администратор (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер, враћач и бот
 • 20:55, 16. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), администратор (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), аутопатролер, бот, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), администратор (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач
 • 14:14, 16. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 00:00, 18. децембар 2018.), администратор (привремено, до 23:00, 18. децембар 2018.), аутопатролер, бот, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), администратор (привремено, до 01:00, 19. децембар 2018.), аутопатролер, бот, администратор интерфејса, патролер и враћач (Zbog problema sa infrastrukturom i botom)
 • 01:04, 16. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бот (привремено, до 01:00, 17. децембар 2018.), бирократа (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), администратор (привремено, до 23:00, 18. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 00:00, 18. децембар 2018.), администратор (привремено, до 23:00, 18. децембар 2018.), аутопатролер, бот, администратор интерфејса, патролер и враћач (Uklonio vreme isteka za botovsko pravo, birokratu postavio na istek u ponoć 18. decembra)
 • 01:00, 16. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), администратор (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), администратор (привремено, до 23:00, 18. децембар 2018.), бот (привремено, до 01:00, 17. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач (Masovno brisanje ogromnog broja stranica)
 • 17:57, 15. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), администратор (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), администратор (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач (Продужавање бирократског права на још један дан)
 • 17:56, 15. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), администратор (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), администратор (привремено, до 22:42, 17. децембар 2018.), аутопатролер, администратор интерфејса, патролер и враћач (Продужавање за још један дан)
 • 15:53, 14. децембар 2018. Kizule разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из бирократа (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), администратор (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), аутопатролер, патролер и враћач у бирократа (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), администратор (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), аутопатролер, патролер, враћач и администратор интерфејса (Потребно за редовно одржавање (како не бих стално захтевао админа и бирократу))
 • 22:42, 13. децембар 2018. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из аутопатролер, патролер и враћач у администратор (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), бирократа (привремено, до 22:42, 16. децембар 2018.), аутопатролер, патролер и враћач
 • 23:34, 27. новембар 2018. Ранко Николић разговор доприноси променио је чланство групе корисника Kizule из (нема) у патролер, аутопатролер и враћач