Декларација о заштити Војводине

Извор: Викиновости

11. април 2013.
Нови Сад/ Србија (Beta) - Влада Војводине објавила је у четвртак текст „Предлога декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине“, који су владајућа Српска напредна странка и још неке партије раније оцениле као сецесионистички. О Предлогу декларације требало је да се расправља у среду у Скупштини Војводине, али је седницу отказао председник покрајинског парламента Иштван Пастор.

Поједина удружења која се противе усвајању декларације су за сутра најавила протест у Новом Саду, а скупу ће се придружити Српска напредна странка и Демократска странка Србије.

У „Предлогу декларације о заштити уставних и законских права Аутономне покрајине Војводине“ констатује се повреда права и надлежности покрајинских органа, а од републичких власти се тражи поштовање права и обавеза према Аутономној покрајини Војводини.

„Аутономија Војводине је историјско и природно право њених грађана и њиховом вољом Војводина је у саставу Србије. У том духу, аутономија Војводине је и Уставом Србије уређено и обезбеђено право на различитост, при чему се подразумева децентрализација власти, подела надлежности и самостално уређивање одређених послова од интереса за грађане покрајине“, пише у Предлогу декларације.

Преносимо у целини текст „Предлога декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине“:

"Демократско друштво мора да уважава специфичности историјског, националног, културног, религијског и политичког плурализма. У њему је природно присутна аутономија кроз коју се без угрожавања права других поштују осећања особене припадности свом народу, али и регионалној целини.

"Полазећи од тога, аутономија Војводине је историјско и природно право њених грађана и њиховом вољом Војводина је у саставу Србије.

"У том духу, аутономија Војводине је и Уставом Републике Србије уређено и обезбеђено право на различитост, при чему се подразумева децентрализација власти, подела надлежности и самостално уредјивање одређених послова од интереса за грађане покрајине.

"Устав Републике Србије утврђује да расподела надлежности измедју централне власти и аутономних покрајина почива на принципу субсидијарности, и да се поштовање начела владавине права, вршењем изворних и пренетих надлежности темељи на принципима хармонизације, правичности и солидарности.

"Неспорно је да се елементи права, обавезе и одговорности ближе одређују законима и уредбама које се доносе на нивоу Републике Србије, као и Статутом Аутономне Покрајине Војводине.

"Поштовање наведених начела и уставних и законских решења, императив је правне државе и демократске праксе и основа је стабилности и нормалног функционисања сваке савремене и одговорне државе.

"Чињеница је да је у досадашњој политичкој пракси било периода када значајније нису поштовани ови неспорни принципи. Очекивало би се да развој демократског друштва и његово приближавање општим цивилизацијским и европским вредностима смањује обим оваквих појава.

"Нажалост, сведоци смо чињенице да у последње време долази до нарушавања укупног амбијента који, не само да не доприноси развоју правног система и успостављања поверења измедју органа Аутономне Покрајине Војводине и централне власти, него и најдиректније утиче на интересе грађана Војводине, остваривање њихових права и гаранцију сигурности. Посебно је осетљиво питање везано за нарушавање раније стечених права, а што је незабележено у модерној европској пракси.

"Неспоразуми су кренули узлазном линијом крајем 2012. године, а били су везани за уређивање питања финансирања Аутономне Покрајине Војводине.

"Чак ни уставна гаранција из чл. 184. став 4. Устава Републике Србије према којој буџет АП Војводине износи најмање 7 одсто у односу на буџет Републике Србије, с тим што се три седмине од буџета Аутономне Покрајине Војводине користи за финансирање капиталних расхода, није много помогла, упркос својој јасноћи и прецизности.

"Спорење је кулминирало приликом доношења Измена и допуна Закона о буџетском систему и Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, што је довело до:

" - подношења Предлога Владе Аутономне Покрајине Војводине за оцену уставности одредбе Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, и

" - утврђивања Предлога закона о допуни Закона о буџетском систему који је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине упутила Народној скупштини, будући да је изменама Закона смањен оквир на основу кога се опредељује минимум финансијских средстава за Аутономну Покрајину Војводину гарантован Уставом.

"Уставни суд, поред неспорне ургентности овог проблема, још није ни наговестио своје одговарајуће активности и утврђивање свога става.

"Са друге стране, Републичка Влада, без консултација са покрајинским органима, почела је на неуставан начин да располаже покрајинском имовином. Тако је Уредбом, примера ради, значајна имовина чији је грунтовни власник Покрајина, без било какве сагласности, противзаконито уступљена граду Новом Саду.

"Игнорисан је у потпуности захтев Покрајинске Владе да се, у складу са неспорним надлежностима према Закону о утврдјивању надлежности АП Војводине, представницима Покрајине обезбеди одговарајуће учешће у власништву и управљачкој структури ЈП "Новосадски сајам".

"Истовремено, масовно се врше смене руководећих људи и чланова управних одбора у значајним државним институцијама пре истека мандата, без законске основе и било каквог образложења. Именују се страначки подобни кадрови уз непоштовање мишљења покрајинске и локалне администрације, експерата одговарајућих струка и синдикалних организација.

"Узурпирано је право о постављању в.д. директора Покрајинског фонда за здравство и социјалну политику, супротно од раније поднете иницијативе, засноване на закону, на шта има неспорно право Аутономна Покрајина Војводина. Наиме, Управни одбор Репупличког фонда прекршио је Закон о здравственом осигурању којим је експлицитно прописано да се директор Покрајинског фонда, по спроведеном јавном конкурсу, именује на предлог надлежног органа аутономне покрајине. Овим се суспендује могућност градјана Војводине да на транспарентан начин имају увид у расподелу и пласман средстава овога фонда.

"Полазећи од своје одговорности као највишег органа и носиоца нормативне власти у АП Војводини (у складу са чланом 33. Статута Аутономне Покрајине Војводине), Скупштина АП Војводине, доноси

"Декларацију о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине, у којој се:

" - константује појава вишеструке повреде Уставних принципа и законских регулатива у односу на права и надлежности органа и институција у АП Војводини

" - позивају републички органи и институције да заједно са покрајинском администрацијом и представницима локалних самоуправа, уз јачање међусобне сарадње, унапреде ниво поштовања прописаних процедура, као и неспорних права и обавеза.

Ова Декларација ће бити објављена у „Службеном листу АП Војводине“

(Влада Војводине)

Извор[уреди]