Београд: Усвојен Локални план управљања отпадом града Београда 2011–2020. године

Извор: Викиновости
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


7. јул 2011.
Београд/ Србија

Скупштина града усвојила је на данашњој седници Локални план управљања отпадом града Београда од 2011. до 2020. године. То је полазни, стратешки документ у овој области, којим се дефинишу циљеви управљања отпадом у складу са усвојеном Стратегијом управљања отпадом Републике Србије.– Ово је једна од најважнијих тема са којима ће се Београд суочити у наредним годинама, а извођење овог пројекта коштаће око 228 милиона евра и трајаће најмање седам година. Београд сада има прилику да управља отпадом онако како се то ради у модерним земљама које се овим послом баве више од 30 година и да реши питање од изузетног значаја за заштиту животне средине – рекао је градски секретар за заштиту животне средине Горан Триван.Он је истакао да су циљеви локалног плана управљања отпадом проширење и јачање административних капацитета на нивоу града у овој области, унапређење система сакупљања отпада и проширење укупног обима сакупљања комуналног отпада на 100 одсто до 2019. године и успостављање система одвојеног сакупљања, поновног коришћења и рециклаже отпада.– У центру града постојеће ћемозаменити подземним контејнерима, а поставићемо и контејнере за селективно сакупљање рециклабилног отпада и градити рециклажна дворишта. План има за циљ и изградњу центра за управљање отпадом у Винчи и затварање и санирање постојећих сметлишта, искоришћење депонијског гаса са постојеће депоније у Винчи ради добијања електричне енергије, као и изградњу три трансфер-станице у Новом Београду, Раковици и Сопоту или Младеновцу за претовар отпада ради транспорта до постројења у Винчи – рекао је Триван.Према његовим речима, планом су утврђени и изградња постројења за третман комуналног отпада у Београду, постројења за компостирање зеленог отпада, постројења за рециклажу грађевинског отпада, постројења за третман отпада животињског порекла и постројења за производњу гаса из биомасе и стајњака у ПКБ-у. План је донет и да би се развио систем за финансирање управљања отпадом на локалном нивоу, трансформисало ЈКП „Градска чистоћа”, увела наплата по количини генерисаног отпада и развила свест становништва о значају управљања отпадом.– Локални план за управљање отпадом доноси се на период од 10 година, а поново се разматра на сваких пет година. Читав пројекат је урађен са Географским факултетом и експертским тимом који је овај факултет основао. Планом је обухваћено десет централних градских општина, као и општине Гроцка, Младеновац, Сурчин и Сопот, док су општине Барајево, Лазаревац и Обреновац потписале Споразум о заједничком управљању отпадом и донеле заједнички регионални план у оквиру Колубарског региона – рекао је Горан Триван.Он је истакао да је планом утврђено да се константно врше праћење и ревизија, који ће показати јесу ли постављени циљеви постигнути и утврдити евентуалне мере које треба предузети ако до овога није дошло. Нацрт плана је представљен представницима невладиних организација које се баве заштитом животне средине и представницима свих градских општина и општинских јавних комуналних предузећа које прикупљају и одлажу отпад.Одборници Скупштине града усвојили су и Решење о проглашењу заштићеног подручја „Арборетум Шумарског факултета”. Ово природно добро проглашено је заштићеним због јединствене, ботанички разноврсне збирке дендрофлоре на отвореном простору.

Извор[уреди]