Београд: Уређење Каљавог потока

Извор: Викиновости


8. септембар 2011.
Београд/ Србија

Секретаријат за комуналне и стамбене послове закључио је Уговор са ЈВП „Београдводе” за регулацију Каљавог потока узводно од фабрике „Messer Tehnogas”, на Бањичком путу, у дужини од 330 метара. Каљави поток протиче кроз две општине – Вождовац и Раковицу и улива се у Топчидерску реку. Цео ток потока од Авалског пута код Бањице до улива у колектор је регулисан, осим тих 330 метара узводно од моста код фабрике „Messer Tehnogas”. На том делу веће падавине изазивају изливање воде из корита и плављење околних објеката.Нерегулисани део Каљавог потока зарастао је у шибље и служи као депонија смећа. Како су грађани сами зацевљивали поток испред својих дворишта цевима неодговарајућег пречника, долазило је до застоја у протоку и изливања воде. Зацевљењем нерегулисаног дела Каљавог потока цевима одговарајућег пречника престаће плављење околног терена, а сам поток ће се лакше и ефикасније одржавати. Радови подразумевају ручно сечење шибља и кошење траве, сечење постојећег дрвећа на траси, уградњу бетона за тампон слој и спојеве са потоцима који се уливају у Каљави поток, као и уградњу АБ цеви.

Извор[уреди]