Београд: Суфинансирање програма и пројеката за младе у 2010. години

Извор: Викиновости


7. децембар 2009.
Београд/ Србија

Секретаријат за спорт и омладину града Београда упутио је јавни позив за достављање програма и пројеката од интереса за младе ради њиховог суфинансирања у 2010. години. Позив се односи на редовне годишње програме за правна лица и појединачне програме за правна и физичка лица.

Предмет годишњег конкурса Секретаријата за спорт и омладину у 2010. години за правна лица су програми с мултидисциплинарним садржајима, који се реализују путем радионица, мале школе уметничких заната и вештина, такмичења и манифестација. Предложени програмски садржаји треба да буду едукативни, као и да полазницима и корисницима омогуће да осмишљено проведу слободно време.

Предност на конкурсу за годишње програме биће дата пројектима намењеним младима од 13 до 18 година, пројектима који подржавају традиционалне активности и доприносе њиховом оживљавању. У складу с јединственим акционим планом за укључивање Рома на територији града Београда у друштвени живот, подржаће се програмски садржаји који имају за циљ инклузију младих Рома и других етничких заједница у реалне друштвене токове. Предност ће имати и пројекти који се организују за више градских општина.

Предмет поједничних програма подељен је у три целине. Прва су субвенције младима ради одласка на такмичења и стручна усавршавања у иностранство. Друга целина подразумева организовање међународних семинара у Београду од струковних удружења факултета, а трећа је учешће младих на међународним скуповима и манифестацијама у организацији установа које раде с надареним и талентованим младима.

– Секретаријат за спорт и омладину је већ остварио успешну сарадњу са већином градских општина током летњег распуста, као и претходног и предстојећег зимског распуста. Већина општина је прихватила да финансира редовне годишње програме који се реализују на њиховој територији. У 2009. години за редовне омладинске програме обезбеђено је 13 милиона, а за појединачне шест милиона динара. Очекујемо да ће у 2010. години овај износ бити увећан – рекла је за Беоинфо Јелена Стевић, помоћник градског секретара за спорт и омладину.

Пријаву за сваки програм треба доставити на обрасцу који се може преузети у Секретаријату за спорт и омладину на адреси Масарикова 5/XV, Београд, радним данима од 10 до 13 часова. Рок за достављање предлога редовних годишњих програма за суфинансирање у 2010. години истиче 28. децембра, а пријаве за појединачне програме могу да се достављају током целе идуће године. Подносиоци предлога програма биће обавештени о резултатима конкурса у року од 30 дана од дана усвајања програма.

Извор[уреди]