Београд: Стручна шетња Великим ратним острвом поводом „Дана европске баштине”

Извор: Викиновости


14. септембар 2010.
Београд/ Србија

Поводом „Дана европске баштине” у Београду Секретаријат за заштиту животне средине, у сарадњи са ЈКП „Зеленило – Београд”, организује сутра стручну шетњу са излагањем водича о природним и еколошким особеностима заштићеног природног добра Велико ратно острво. Окупљање посетилаца предвиђено је за 16 часова на плажи „Лидо”, а њихов број није ограничен.

Велико и Мало ратно острво представљају јединствену геолошку и морфолошку творевину, насталу од подводног спруда који је „изронио” током 16. века. Површински слојеви ада су алувијалне наслаге Дунава. Бујну вегетацију чине водене и мочварне заједнице, као и заједнице поплавних шума беле врбе, бадемасте врбе, крте врбе, црне тополе, зеленог јасена и багремца.

Развијена вегетација и веће водене површине омогућавају да се овде храни, гнезди и размножава већи број птица од међународног значаја, као што су патка пупчаница, патка црнка, жута плиска, мали гњурац, жута чапља. Многе врсте риба у периоду мреста залазе у привремено оформљене или сталне баре на самом острву или у његовом приобаљу, које је богато воденом и ритском вегетацијом. Изоловано од антропогених утицаја, ово подручје, на коме се одражава динамика промене водостаја Дунава, проглашено је за природно рибље плодиште.

У заштићеном природном добру утврђене су три зоне заштите: зона заштите природе (има карактер специјалног резервата природе и обухвата зону приобаља острва), зона рекреације (обухвата унутрашње делове острва) и зона туризма (обухвата плажу „Лидо” са планираним проширењем).

Извор[уреди]