Београд: Санација потока Париповац у насељу Жарково

Извор: Викиновости
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


5. септембар 2010.
Београд/ Србија

Почели су радови на уређењу потока Париповац који протиче кроз насеље Жарково и један је од многобројних бујичних водотока на територији Београда. Израђен је главни пројекат, на основу којег је уређење потока подељено у више фаза. У првој фази радова изграђена је депонијска преграда у зони Жарковачког моста и регулисан низводни део корита од преграде до уласка потока у колектор, и то у дужини од око 300 метара. Друга фаза радова предвиђа регулацију узводног дела потока, односно зацевљење потока у дужини од око 182 метра.

Како се дугогодишњим насипањем околног терена и високим водостајима створила реална опасност од обрушавања косина и угрожавања стабилности околних објеката, Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Управа за воде и ЈВП „Београдводе” потписали су у августу уговор о регулацији потока Париповац узводно од акумулације у Жаркову.

Уређење потока обухвата регулацију у најугроженијој зони потока, и то на потезу од почетка акумулационог базена до Жарковачког моста, у дужини од 182 метра. У оквиру ових радова предвиђено је геодетско обележавање терена, машинско чишћење у појасу који обухвата регулисано корито, као и низ радова везаних за насипање постојећег терена и његово обезбеђивање.

Овим радовима ће се обезбедити околни насути терен и отклонити опасност по објекте у близини. Поред овога, смањиће се и количина шута и комуналног отпада који се таложи у акумулационом базену непосредно уз решетку, због чега је неопходно често чишћење да не би дошло до плављења.. Институт за водопривреду „Јарослав Черни” надзираће радове, а рок за завршетак је три месеца.

Извор[уреди]