Београд: Различитом применом наплате такси нико од грађана није оштећен

Извор: Викиновости

10. март 2010.
Београд/ Србија

С обзиром на то да се последњих дана грађани суочавају с различитом наплатом такси приликом подношења захтева за легализацију објеката, из Секретаријата за послове легализације наглашавају да нико од грађана није оштећен.

– Проблем је настао око неуједначене примене наплате такси. Наиме, такса за подношење захтева за легализацију је 200 динара, а за издавање решења је 520 динара, укупно 720, с тим што по Закону о републичким административним таксама обавеза за плаћање таксе по решењу настаје даном подношења захтева. Значи да би такса требало укупно да износи 720 динара – каже Предраг Вучић, секретар за послове легализације.

Према његовим речима, забуна је настала пошто је Градска управа, као и већина општина, наплаћивала само таксу од 200 динара за захтев, а остало је да тих 520 динара наплати у оном тренутку кад странки изда решење.

– Суштина је да за грађане није настала никаква штета и да ће ту разлику између 200 и 720 динара платити кад добију решење, као и да и оне општине које су наплаћивале 720 динара одмах нису оштетиле странке јер је то у складу са чланом 5. Закона о републичким административним таксама, каже Вучић и додаје да у закону дословце пише да такса за решење по тарифном броју за издавање грађевинских дозвола настаје у тренутку подношења захтева. Општине које су наплаћивале таксу преко 200 динара, наплатиће остатак до 720 динара приликом уручивања решења.

Извор[уреди]