Београд: Отворен пријемни шалтер Републичког геодетског завода у општини Звездара

Извор: Викиновости


3. децембар 2010.
Београд/ Србија

Пријемни шалтер Републичког геодетског завода, на коме грађани могу извршити увид у податке катастра непокретности за територију општине Звездара, отворен је данас у управној згради те општине. Шалтер су отворили директор Републичког геодетског завода Ненад Тесла и председник општине Звездара Милан Поповић.Директор Републичког геодетског завода Ненад Тесла је рекао да је циљ увођења ове услуге да се унапреди комуникација са грађанима општине Звездара и смањи њихов долазак на шалтере Службе за катастар непокретности. – Звездара је трећа београдска општина са којом Републички геодетски завод сарађује на овај начин, а сарадња ће се наставити и са другим локалним самоуправама у Србији – истакао је Тесла.Председник општине Звездара Милан Поповић нагласио је да је захваљујући доброј сарадњи са РГЗ добијен шалтер где се могу обавити послови из те области.На увид су доступни подаци о власништву и другим стварним правима на непокретностима, дигитални катастарски план и адресни регистар. Такође, могу се прегледати и други просторни подаци који су доступни на геопорталу „Геосрбија”, www.geosrbija.rs.На пријемном шалтеру може се извршити увид у податке за катастарске општине Звездара, Миријево и Велики Мокри Луг. За све четири катастарске општине које припадају Звездари могу се добити документа из службене евиденције као што су копија плана катастарске парцеле, уверење о имовинском стању, називу улице и кућном броју, информација о нерешеним захтевима за спровођење промена на непокретностима и информација о историјату промена на непокретностима.Препис листа непокретности може се добити само за катастарску општину Звездара. За издавање тих докумената потребно је поднети захтев на шалтеру број 12, а након обраде документ се подиже на истом месту. Радно време шалтера је од 8 до 16 сати, радним данима. Таксе се наплаћују по ценовнику Републичког геодетског завода.Републички геодетски завод и општина Звездара у протеклој години су остварили сарадњу на побољшању квалитета и приближавању услуга које пружају грађанима.У току је излагање катастра непокретности за Миријево и Велики Мокри Луг. За КО Миријево јавни увид се обавља у просторијама управне зграде „Минел Котлоградње”, Уралска 3a, радним данима од 8 до 16 сати, а за КО Велики Мокри Луг у просторијама МЗ „Велики Мокри Луг”, Николе Груловића 14, радним данима од 8 до 15 сати.

Извор[уреди]