Београд: Израда локалног плана управљања отпадом на територији Београда

Извор: Викиновости
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


3. септембар 2010.
Београд/ Србија

Секретаријат за заштиту животне средине израдиће локални план управљања отпадом на територији Београда. Израду плана ће пратити посебно образована интерсекторска комисија, коју чине представници више секретаријата и других органа и организација града Београда.

– Овај план је од великог значаја за дефинисање циљева и политике у области управљања отпадом. Планом ће се разматрати очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада, односно отпада који ће бити искоришћен или одложен на територији града. Планом ће бити дефинисани и циљеви које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада, а одредиће се и поступци сакупљања неопасног и опасног отпада из домаћинства, смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, као и начини за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада. Локални план ће укључити и посебан програм развијања јавне свести о управљању отпадом – рекла је Мирјана Гуцић, помоћник секретара за заштиту животне средине.

У сарадњи са другим релевантним органима и организацијама града биће разматране и одређене локације за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, а утврдиће се и мере за санацију неуређених депонија и спречавање настајања нових сметлишта. Локални план управљања отпадом се израђује ради успостављања система управљања отпадом на принципу хијерархије у управљању отпадом (смањење количина, поновно коришћење, рециклажа, искоришћење његових корисних својстава у енергетске сврхе или компостирање, одлагање ако не постоји друго одговарајуће решење) у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010–2019. године, коју је усвојила Република Србија.

Извор[уреди]