Пређи на садржај

Београд: Завршена канализација у насељу „Мали Збег”

Извор: Викиновости


12. фебруар 2010.
Београд/ Србија

У палилуском насељу „Мали Збег” завршена је изградња фекалног колектора са кућним прикључцима, саопштила је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. У оквиру ових радова опремљена је и канализациона црпна станица и извршена заштита Зрењанинског пута у дужини од 900 метара. На колектор дужине 4.200 метара сада може да се прикључи око 170 домаћинстава.

– У насељу „Мали Збег” до сада није постојала изграђена примарна мрежа, тако да су за одлагање отпадних вода домаћинства користила септичке јаме. Изградњом примарног колектора створени су технички услови за даље опремање земљишта секундарном инфраструктуром и прикључење целог насеља на градску канализациону мрежу. Канализациона црпна станица, која до сада није била у функцији, опремљена је са две пумпе којима ће се отпадне воде потискивати у даље реципијенте – објаснио је Ненад Бајић из Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Колектор је грађен на дубинама већим од четири метра, а извођење радова је било отежано због високог нивоа подземних вода и непримерено мале ширине саобраћајница, што је последица непланског насељавања у ранијим временима.

– Додатна корист ових радова јесте и заштита Зрењанинског пута. Током израде ископа, уз овај регионални пут побијени су шипови у дужини од 900 метара, што ће омогућити да се све будуће интервенције на инфраструктури уз овај део Зрењанинског пута несметано обављају без прекида саобраћаја – рекао је Ненад Бајић.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда финансирала је радове из својих изворних прихода са 407 милиона динара.

Извор[уреди]