Poštovanjem ekoloških principa Erste Banka u 2011. godini ostvarila uštede

Izvor: Викиновости


13. februar 2012.
Beograd/ Srbija (PRObjave) - Kao kompanija poznata po društveno odgovornom poslovanju, Erste Banka je tokom 2011. godine značajno unapredila rezultate na polju zaštite životne sredine, čemu je doprinelo i učešće u projektu "ECOprofit". Erste Banka je jedna od prvih deset kompanija i jedina banka koja je pristupila tom projektu, kojim se promoviše primena principa koji omogućavaju profitabilnije i ekonomičnije poslovanje, uz istovremenu uštedu novca i smanjenje negativanog uticaja na životnu sredinu.

Međunarodni projekat "ECOprofit" pokrenut je pre dve decenije u Gracu, sa ciljem smanjenja količine otpada i emisije štetnih materija, kao i primene ekoloških standarda u njihovom tretmanu. U Srbiji, program je pokrenula Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada u saradnji sa Austrijskom agencijom za razvoj i Konzorcijumom "Denkštat" iz Beča. U 2011. godini, deset novosadskih kompanija koje su se priključile projektu uštedelo je 209.652 evra, dok se ove godine očekuje povećanje uštede od preko 50 odsto.

Erste Banka već duži niz godina sprovodi interne programe sa ciljem uštede energije i smanjenja uticaja na prirodno okruženje. Time se ostvaruje dvostruka korist, jer odgovorno ponašanje prema životnoj sredini istovremeno doprinosi boljem poslovnom rezultatu. Erste Banka je, i pre pristupanja projektu "ECOprofit", tokom 2011. godine uštedela oko 23.000 evra, najviše kroz ekonomičnu upotrebu goriva. Takođe, Banka je prethodne godine reciklirala 34.550 kg kancelarijskog papira, 823 prazne kasete za toner, i 1.990 kg elektronskog otpada. "Učešće u projektu ECOprofit omogućilo nam je da proširimo već postojeće ekološke inicijative, kao i da napravimo precizan presek potrošnje struje, gasa, goriva i vode i utvrdimo količinu otpada koje Banka proizvodi. To znači da sada možemo da izmerimo ostvarene uštede i ocenimo rezultate naših ekoloških napora", rekla je Dragana Arsić, direktorka Sektora upravljanja imovinom Erste Banke.

Takođe, konstruktivne radionice sa konsultantima iz kompanije "Denkštat" izrodile su niz dobrih i praktičnih ideja od kojih se neke već primenjuju u svakodnevnom poslovanju. "Postoje razni načini da se ostvari veliki broj malih ušteda. Na primer, kada je reč o voznom parku Banke, bolje naduvane gume automatski dovode do racionalnijeg korišćenja goriva. Kada se sve te male uštede saberu, rezultat je značajan", dodaje Dragana Arsić. Povodom uspešno završene prve etape projekta, Erste Banka je nedavno dobila i "ECOprofit" priznanje, koje je ispred Grada Novog Sada uručio gradonačelnik Igor Pavličić.

Banka će u 2012. godini nastaviti sa projektima optimizacije potrošnje energije. Nakon izrade politike i procedure za ekološki prihvatljivo poslovanje, planirana je implementacija sistema prikupljanja i odvajanja otpada, kao i primena instrukcija o eko vožnji. Značajni rezultati očekuju se i nakon interne edukativne kampanje za zaposlene, koji će imati priliku da predlože načine na koje Banka može dodatno da ostvari uštedu energije i smanji proizvodnju otpada.

Извор[uredi]