Beograd: Čišćenje snega i leda obaveza svih

Izvor: Викиновости
Idi na navigaciju Idi na pretragu


27. decembar 2010.
Beograd/ Srbija

Komunalni inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove su od ranih jutarnjih časova angažovani na terenu radi kontrole uklanjanja snega i leda. Odlukom o održavanju u zimskom periodu propisano je da su za čišćenje snega sa javnih površina odgovorni njihovi neposredni korisnici, to jest fizička i pravna lica kojima su te površine poverene na upravljanje, korišćenje ili održavanje.Javno komunalno preduzeće „Beograd-put” uklanja sneg i led sa kolovoza u ulicama prvog prioriteta dva do četiri sata po prestanku padavina i ulicama drugog prioriteta, u roku od 48 sati po prestanku padavina.Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” čisti sneg i led sa pešačkih zona, pešačkih prelaza i pasarela, javnih stepeništa, trotoara širih od pet metara, trotoara ispred pešačkih prelaza, prolaza i uličnih slivnika. JKP „Zelenilo –Beograd” čisti sneg i led sa pešačkih staza u parkovima i sa trotoara oko parkova. „Parking servis” uklanja sneg sa javnih parkirališta po prioritetima, „Beogradski vodovod i kanalizacija” čisti slivnike i slivničke veze, „Pogrebne usluge” zadužene su za staze na gradskim grobljima, a Direkcija za javni prevoz nadležna je za organizaciju uklanjanja snega i leda sa najprometnijih stajališta javnog prevoza.Investitori i izvođači radova organizuju čišćenje trotoara i pešačkih staza koji se graniče sa površinama na kojima se gradi. Obaveza je i svih građana, tačnije fizičkih i pravnih lica, da čiste sneg i led ispred svojih zgrada ako su trotoari široki do pet metara.Za preduzeća i pravna lica koja ne očiste sneg i led propisana je kazna od 5.000 do 500.000 dinara. Za pravna lica i preduzetnike koji ne izvrše tu obavezu propisana je kazna od 10.000 dinara. Kazna za odgovorna lica u pravnim licima, kao i za građane, iznosi 2.500dinara, a one koji ne očiste sneg i led komunalni inspektor kazniće na licu mesta.U Sekretarijatu napominju da je u toku postupak izmene propisa kojim će biti povećane novčane kazne za navedene prekršaje.

Izvor[uredi]