Beograd: Obuka prosvetnih radnika za kreativan rad sa decom na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

Izvor: Викиновости

9. jun 2011.
Beograd/ Srbija

Sekretarijat za zdravstvo pokrovitelj je projekta obuke prosvetnih radnika za kreativan rad sa decom na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, koji će sprovoditi Gradski zavod za javno zdravlje. Cilj projekta jeste unapređenje sposobnosti nastavnika za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci primenom metode „Zajedničko učenje u akciji”, zasnovane na osnaživanju dece za donošenje odluka vezanih za zdravlje. Ciljnu grupu čine nastavnici i stručni saradnici u osnovnim školama i učenici četvrtih, petih i šestih razreda osnovnih škola.– Upotreba psihoaktivnih supstanci među decom i omladinom predstavlja jedan od značajnih zdravstvenih problema u ovoj populacionoj grupi. Istraživanja ukazuju na značajnu zastupljenost korišćenja ovih supstanci, kao i na rani početak njihovog uzimanja. Škole predstavljaju pravo okruženje za realizaciju preventivnih programa, imajući u vidu njihovu vaspitno-obrazovnu ulogu i činjenicu da deca veliki deo svog vremena provode u njima. Realizacija projekta predstavlja značajan doprinos prevenciji zloupotrebe droga kod mladih i deo je društvene brige o zdravlju stanovništva – rekao je gradski sekretar za zdravstvo dr Zoran Blagojević.Projekat obuhvata brojne aktivnosti, poput pripreme edukativnih materijala za nastavnike, izrade kriterijuma i odabira osnovnih škola za učešće u edukaciji (u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje), sprovođenja dvodnevnih edukativnih seminara za 50 prosvetnih radnika i saradnika iz 20 osnovnih škola. Po završetku seminara biće sprovedeno istraživanje jesu li polaznici zadovoljni kvalitetom predavanja i seminara, a u školama će se proveriti kako nastavnici rade sa decom po metodi „Zajedničko učenje u akciji”.

Izvor[uredi]