Викиновости:Молба за дозволе

Извор: Викиновости
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Захтев који се шаље за медијски садржај (слике, видео, аудио)[уреди]

Ovim putem vam se obraćamo s molbom da nam ustupite na korišćenje vaš medijski sadržaj pod uslovima bilo (1) Creative Commons Attribution 2.5 (CC-BY-2.5) licence ili (2) istovremeno Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (CC-BY-SA-2.5) licence i GNU Free Documentation Licence (GNU FDL) - GNU-ove licence za slobodnu dokumentaciju, verzije 1.3 ili bilo koje buduće verzije.

  1. Slučaj pod (1) ukratko kaže da se taj sadržaj može koristiti u bilo kakve svrhe dokle god se navodi ime autora i dok je ta upotreba u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
  2. Za slučaj pod (2) važi sve što i za (1) s tim što svaka treća strana koja dalje distribuira/koristi taj sadržaj mora da zadrži iste uslove korišćenja (de fakto, taj sadržaj i onaj izveden iz njega mora nadalje da se distribuira pod istom licencom tj. jednom od dve navedene, po volji korisnika). Dakle, sa strane korisnika, zahtevi obe licence pod (2) su iste, jedina je razlika ako želi da ih dalje distribuira ili koristi kao osnovu za svoja dela, u kom slučaju mora da se odluči za jednu od te dve.

Naravnom nijedna od licenci vama ne uskraćuje pravo da radite sa sadržajem koji ste poslali šta vam je volja, nezavisno od uslova licence.

Uputstva za korišćenje možete naći na sledećim adresama:

Molimo vas da se odlučite za jednu od dve opcije: (1) jednostavno deljenje ili (2) deljenje dok se poštuju isti uslovi. U slučaju da nam date odobrenje, a da se ne izjasnite o ovom izboru, mi ćemo pretpostaviti da vam je jednostavno deljenje (opcija 1) prihvatljiva.


Овим путем вам се обраћамо с молбом да нам уступите на коришћење ваш медијски садржај под условима било (1) Creative Commons Attribution 2.5 (CC-BY-2.5) лиценце или (2) истовремено Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (CC-BY-SA-2.5) лиценце и GNU Free Documentation Licence (GNU FDL) - ГНУ-ове лиценце за слободну документацију, верзије 1.3 или било које будуће верзије.

  1. Случај под (1) укратко каже да се тај садржај може користити у било какве сврхе докле год се наводи име аутора и док је та употреба у складу са позитивним прописима Републике Србије.
  2. За случај под (2) важи све што и за (1) с тим што свака трећа страна која даље дистрибуира/користи тај садржај мора да задржи исте услове коришћења (де факто, тај садржај и онај изведен из њега мора надаље да се дистрибуира под истом лиценцом тј. једном од две наведене, по вољи корисника). Дакле, са стране корисника, захтеви обе лиценце под (2) су исте, једина је разлика ако жели да их даље дистрибуира или користи као основу за своја дела, у ком случају мора да се одлучи за једну од те две.

Наравном ниједна од лиценци вама не ускраћује право да радите са садржајем који сте послали шта вам је воља, независно од услова лиценце.

Упутства за коришћење можете наћи на следећим адресама:

Молимо вас да се одлучите за једну од две опције: (1) једноставно дељење или (2) дељење док се поштују исти услови. У случају да нам дате одобрење, а да се не изјасните о овом избору, ми ћемо претпоставити да вам је једноставно дељење (опција 1) прихватљива.

Захтев који се шаље за текстуални садржај[уреди]

Ovim putem vam se obraćamo s molbom da nam ustupite na korišćenje vaš tekstualni sadržaj pod uslovima Creative Commons Attribution 2.5 (CC-BY-2.5) licence.

Suština licence je ukratko sledeća: da se taj sadržaj može koristiti u bilo kakve svrhe dokle god se navodi ime autora i dok je ta upotreba u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Naravno licenca vama ne uskraćuje pravo da radite sa sadržajem koji ste poslali šta vam je volja, nezavisno od uslova licence.

Uputstva za korišćenje možete naći na sledećim adresama:


Овим путем вам се обраћамо с молбом да нам уступите на коришћење ваш текстуални садржај под условима Creative Commons Attribution 2.5 (CC-BY-2.5) лиценце.

Суштина лиценце је укратко следећа: да се тај садржај може користити у било какве сврхе докле год се наводи име аутора и док је та употреба у складу са позитивним прописима Републике Србије. Наравно лиценца вама не ускраћује право да радите са садржајем који сте послали шта вам је воља, независно од услова лиценце.

Упутства за коришћење можете наћи на следећим адресама: